انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر علی زاهدمهر
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922108 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک: arashzahedmehr@yahoo.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
          آخرین مدرک تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی